Clara”

Do you want this deleted? Request Deletion or Do you want to share yours? Submit Here

ni Pluma


ni: En Stylu Perdu


Ako yung babaeng di mo mapipilit na ika’y pagsilbihan,
O maging sunud-sunuran sa utos ng mga kalalakihan,
At kahit kahit kailan di ako magkakandarapa na mahalikan,
Dahil hindi ako iibig para lamang iwanan ng mga gaya ni Adan.
Dahil naniniwala ako sa panliligaw na pinaghihirapan,
Sa pag-ibig na dapat pinapatunayan,
At sa pangakong dapat pinapangalagaan,
Dahil para sa akin ang mga salitang yan ay di lamang laruan.
Hindi ako yung babaeng gustong pinagsisilbihan,
Hindi ko rin kailangan ng sunud-sunuran,
Paggalang ang aking kailangan,
Yun lang at wala nang dapat karagdagan.
Di kita hihilingin na sumama saking gumawa ng kasalanan,
Hindi ko rin hihilingin na ako’y iyong pag-alayan,
Tao ko na kailangan ng pantaong pangangailangan,
At hindi santo na sinasamba at pinag-aalayan.
Ayoko ng jowang matikas,
O ng jowang pwede kong ilabas,
Tama na saakin yung may talentong kayang ipamalas,
At isang pusong pangalang ko lang yung kayang isigaw ng malakas.
Ayoko ng lalaking hinahangaan,
Sawa na kasi ako sa habulan,
Hindi na din ako nasasayahan sa lokohan,
Dahil babae ako na dapat pangalagaan.
Gayunpaman,
Ayoko ng pilitan,
Para sakin oras ang kinakailangan,
Para makuha yung pag-ibig na inaasam.
Dahil ako’y isang makabagong dalaga,
Magaslaw ako kumilos at di gaya ni Maria Clara,
Gumagawa na ako ng sarili kong desisyon na di nagawa ni Eba,
Pinamulat rin ako ng giyera, karukhaan at kamunduhan.
Kinakaya ko rin ang mga gawain ni Adan,
Mula sa gawaing bahay hanggang sa bagay na kanyang kinahihiligan,
Sinasabi ko sayo na kaya kong pag-usapan ang kunting kalaswaan,
Pero alam ko pa din yung dapat kong kalagyan.
Dahil ako yung matapang na may kaunting kahinaan,
Yung matalino na may kaunting katangahan,
Mabait na may kaunting kasamaan,
Pero babae pa din ako, madalas nga lang mahusgahan.
Kaya hindi ko kailangan ng Adan o Crisostomo Ibarra,
Kasi di ako yung sunud-sunurang si Eba,
O yung mahinang dapat pangalagaan ni Maria Clara,
Buhay ko’y di nakadepende sa lalake dahil ako’y isang makabagong dalaga.

You can give comments and suggestions po if you want.

Total Views: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *